Zaměřujeme se především na demolice objektů, drobné bourání, odvoz a likvidaci suti (rodinné domy, činžovní domy, garáže a drobné stavby). Domy a stavby demolujeme šetrnou technologií postupného odbourávání pomocí strojů nebo i ručně. Zajišťujeme demoliční práce na těžko přístupných místech.
Veškerý odpad likvidujeme na skládkách k tomu určeným a recyklačních místech. Na nakládku a odvoz používáme svou mechanizaci a dopravu.

Orientační cena demoličních prací a likvidace suti 250 Kč/hod, přeprava suti od 10 Kč/hod dle množství suti a použitého automobilu.

demolice